క్రికెట్ కిట్లను అందజేత, జనగామ అభివృద్ధి బిజెపితో సాధ్యం – బీరప్ప బేజాడి

ఆగస్టు 31 ఆంధ్ర ప్రభ జిల్లా ఎడిషన్ లో మన బీరప్ప బేజాడి గారి క్రికెట్ కిట్లను అందజేసిన సందర్భంగా వచ్చిన వార్త క్లిప్పింగ్.

Andhra Prabha News Clipping 31-08-2023

Posted

in

,

by